MILIEU EN AFVALSCHEIDING

De medewerkers van M + N Projecten zijn verplicht het afval te scheiden als; restafval, ijzer, karton en papier. De oude zonwering, verpakking of productieresten worden door onze vakkundige leveranciers op een verantwoorde manier gerecycleerd.

ENERGIE

Binnen M + N Projecten zijn wij ons ervan bewust dat wij verantwoord moeten omgaan met de fossiele bronnen die onze planeet ons ter beschikking stelt. Wij zijn dan ook afnemer van “Duurzame Energie” die geheel afkomstig is uit wind, water, zon en biomassa. Daarnaast is ons kantoor in Delfgauw voorzien van zonnepanelen. Hiermee draagt M + N Projecten bij aan de productie van duurzame energie, en aan beperking van de uitstoot van broeikasgassen en CO2.

Participant van Dutch Green Building Council

Wij zetten onze jarenlange ervaring graag in om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Wij zijn gespecialiseerd en uitsluitend actief in de projectenmarkt en bieden professionele oplossingen binnen uw situatie, wensen en budget. U kunt bij ons terecht voor het gehele traject van advies, productie, montage, onderhoud tot en met reiniging.

Missie van de DGBC

De Dutch Green Building Council (DGBC) wil als onafhankelijke organisatie een toonaangevende rol vervullen in de transitie naar een duurzame bebouwde omgeving door te concretiseren, te inspireren en te verbinden.

Visie van de DGBC

Door de gebouwde omgeving te verduurzamen kunnen wij een grote bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving die klimaatneutraal is, waarin het prettig en gezond is om te wonen en werken en waarmee Nederland zijn leidende positie op het gebied van duurzaamheid kan terugwinnen.

Doelstellingen van de DGBC

 • Een platform zijn voor visieontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking, zodat kennis van participanten over de duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving en duurzaam bouwen op een hoog niveau komt.
 • Duurzaamheid van de gebouwde omgeving meetbaar maken door duurzaamheidskeurmerken voor gebouwen te ontwikkelen en te onderhouden.
 • Duurzaamheid van gebouwen en gebieden (laten) beoordelen en certificeren, zodat duurzame gebouwen zichtbaar zijn in de markt.
 • Betrokken partijen informeren en stimuleren om volgens de beoordelingsrichtlijn te werken, zodat participanten duurzaamheid integreren in planning, ontwikkeling, uitvoering en gebruik.

Partner van MVO Nederland

Als partner van MVO Nederland ondersteunt M + N Projecten de missie, visie en doelstellingen van deze organisatie. Wij zijn toegewijd om zowel binnen als buiten onze onderneming actief onze bijdrage hieraan te leveren.

Visie van MVO

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen het effect op de winst telt, maar dat ook de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en het milieu een zwaarwegende rol spelen.
 • MVO is een proces van waardecreatie waarbij de ondernemer voortdurend streeft naar een optimale balans tussen people, planet en profit.
 • MVO is daarom vooral maatwerk en kenmerkt zich door innovatie en maatschappelijke legitimatie.
 • Aan de betrokkenheid en de belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden wordt grote waarde toegekend.
 • De keuzes die het bedrijf maakt worden op een eerlijke en transparante manier gecommuniceerd en verantwoord.
 • De principes voor MVO staan onder andere verwoord in de OESO-richtlijnen, de ILO-normen, ISO 26000en de SER-rapporten ‘De winst van waarden’ en ‘Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
 • Kennisdeling en samenwerking tussen zowel bedrijven onderling als met maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen is bij MVO van groot beland om vooruitgang te blijven boeken MVO is nooit ‘af’.
 • Als ondertekenaar van dit manifest onderschrijft de partner deze visie op MVO.
 • Onder het motto ‘be the change you want to see in the world’ hanteren onze partners deze visie als uitgangspunt voor al hun bedrijfsbeslissingen.