Cradle to Cradle zonwering

M + N Projecten heeft na jaren van ontwikkeling een tweetal Cradle to Cradle unicums weten te behalen.

WAT IS CRADLE TO CRADLE IN HET KORT?

 • Cradle to Cradle betekent ‘van wieg tot wieg’ en is ontstaan als antwoord op het van ‘wieg tot graf’ denken.
 • Cradle to Cradle is uitgewerkt door Michael Braungart en William McDonough, onderandere in het gelijknamige boek.
 • Cradle to Cradle is een nieuwe visie op duurzame ontwikkeling: de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen.
 • Cradle to Cradle is een manier van werken: zo ontwerpen en produceren dat er geen afval ontstaat.
 • Cradle to Cradle is een manier van denken: doe de dingen goed in plaats van minder slecht.
 • Cradle to Cradle is een optimistische visie: groei kan goed zijn zolang we meer positief bijdragen dan we verbruiken.
 • Cradle to Cradle oplossingen en producten zijn goed voor de ecologie en de economie en hebben een social meerwaarde.
 • Cradle to Cradle is een antwoord op een traditie van criticasters als de Club van Rome, die grenzen aan groei voorzien.

 

WELKE DOELEN HOREN BIJ CRADLE TO CRADLE?

De wereld beter achterlaten dan we haar hebben aangetroffen

 • Cradle to Cradle oplossingen stellen dat de mens als onderdeel van het systeem de wereld verrijkt in plaats van verarmt.
 • Cradle to Cradle oplossingen behouden of vergroten de diversiteit, voor mens en natuur.
 • Cradle to Cradle oplossingen kennen geen afwenteling naar mens en milieu; ook niet elders en in de toekomst.

 

Ecologie: ecologische meerwaarde bieden

 • Cradle to Cradle oplossingen sluiten de biologische kringloop: biologische materialen zijn afbreekbaar zonder milieuschade.
 • Cradle to Cradle oplossingen sluiten de technologisch kringloop: veilige materialen kunnen veilig hergebruikt worden.

 

Economie: economische meerwaarde bieden

 • Cradle to Cradle oplossingen zijn (in potentie) winstgevend: ze verlagen de kosten of verhogen de opbrengsten

 

Sociaal: sociaal-culturele meerwaarde bieden

 • Cradle to Cradle oplossingen dragen bij aan rechtvaardigheid: tussen mensen en tussen generaties
 • Cradle to Cradle oplossingen bieden mensen een gezond leefklimaat, bij de productie en bij gebruik van een product.
 • Cradle to Cradle oplossingen bieden plezier, in het werk en bij het gebruik van producten.

 

WELKE DENKWIJZE BEVORDERD CRADLE TO CRADLE BINNEN ONZE ORGANSATIE?

Ambitieus

 • Doe de dingen goed, in plaats van minder slecht.
 • Doe meer goed dan wat nodig is voor je eigen, directe succes.
 • Verander niet het recept, maar het menu: ontwerp geen nieuwe auto maar een nieuw vervoersconcept.
 • Respecteer de maker, transporteur en gebruiker van je product.
 • Stel doelen voor de lange termijn, bijvoorbeeld voor over tien of vijftien jaar.
 • Weeg ieder handelen af tegen de (toekomstige) effecten op jezelf en op de omgeving

 

Optimistisch

 • Richt je op groei en ontwikkeling, niet op grenzen: positieve ontwikkeling is goed.
 • Ga uit van kansen en uitdagingen en leer van elkaars fouten en resultaten.
 • Respecteer en geniet van diversiteit van culturen, wensen, behoeftes en van biodiversiteit.

 

Realistisch

 • Wees zo goed als je kunt zijn.
 • Blijf niet hangen in schuldgevoel, maar gebruik juist je capaciteiten om een bijdrage te leveren.
 • Wacht niet op anderen, neem zelf je verantwoordelijkheid.

 

WELKE WERKWIJZE BEVORDERD CRADLE TO CRADLE BINNEN ONZE ORGANSATIE?

Slim ontwerpen

 • Denk en werk ‘synchroon’: over alles tegelijk, aan alles tegelijk, met ieder tegelijk.
 • Vermijd gebruik van grondstoffen die schadelijk zijn voor de menselijke of ecologische gezondheid.
 • Ontwerp zo dat je producten makkelijk uit elkaar kunt halen, zodat je grondstoffen opnieuw kunt inzetten.
 • Ontwerp en produceer zo dat de stoffen in hun biologische of technologische kringloop blijven.
 • Voorkom menging van materialen die moeilijk van elkaar te scheiden zijn.

 

Slim produceren

 • Voorkom verspilling van grondstoffen en energie en bespaar hiermee ook kosten.
 • Gebruik lokale mogelijkheden optimaal, waardoor je de wereld minder belast en vaak kosten bespaart.
 • Benut de volledige keten om de kringloop te sluiten.
 • Respecteer mensen en zet hen optimaal in, waardoor gezondheidskosten en personeelsuitval zullen dalen.
 • Gebruik duurzame, schone energie via inkoop of eigen opwekking.

 

Slim vermarkten

 • Creëer een nieuwe markt voor gebruikte grondstoffen, waardoor afval verdwijnt.
 • Overweeg het verkopen van de functie of het gebruik van je product, inplaats van het eigendom ervan
 • Innoveer en verbeter daarmee je concurrentiepositie.

 

WELKE VOORDELEN BIEDT CRADLE TO CRADLE BINNEN ONZE ORGANSATIE?

Winst boeken

 • Cradle to Cradle helpt producenten en producten waarde toe te voegen aan hun omgeving.
 • Cradle to Cradle helpt anticiperen op de eindigheid van de voorraad van grond- en hulpstoffen.
 • Cradle to Cradle helpt om mensen bij duurzame ontwikkeling te betrekken door het positief te benaderen.
 • Cradle to Cradle helpt, doordat het open source is, ervaringen te delen en steeds betere oplossingen te vinden.
 • Cradle to Cradle helpt om de opbrengsten te verhogen, omdat het nieuwe kansen biedt.

 

Verantwoord groeien

 • Cradle to Cradle helpt om te groeien en tegelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld.
 • Cradle to Cradle helpt om te groeien en tegelijk verantwoordelijkheid te nemen voor ons zelf.

 

CRADLE TO CRADLE BEGRIPPEN

 • Eco-effectiviteit: ecologische, economische en sociall culturele meerwaarde bieden
 • Eco-efficiëntie: de schade aan mens en milieu minimaliseren.
 • De Biosfeer: het geheel van alle biologische materialen.
 • Biologische kringloop: de cyclus waarin biologische materialen aan de natuur worden onttrokken, benut en teruggegeven.
 • De Technosfeer: het geheel van alle synthetische materialen en mineralen.
 • Technologische kringloop: de cyclus waarin technologische materialen worden onttrokken, benut en (her)gebruikt
 • Upcycling: het hergebruiken van materialen waarbij deze hun waarde behouden of vergroten en afval verdwijnt.
 • Downcycling: het hergebruiken van materialen waarbij deze uiteindelijk hun waarde verliezen (de gangbare recycling).
 • Slim ontwerpen: producten zo ontwerpen dat ze bij de productie en/of het gebruik ervan waarde toevoegen aan het systeem waar ze deel van uitmaken.
 • X-list: een lijst met giftige stoffen die schade toebrengen.
 • P-list: een lijst met stoffen die veilig zijn in het gebruik