BREEAM zonwering / lichtwering

BREEAM-NL

Veel projecten worden op dit moment volgens de BREEAM-NL beoordelings methode van de Dutch Green Building Council uitgevoerd en gecertificeerd. Binnen M+N Projecten ervaren wij dat opdrachtgevers, ontwerpers en directievoerders vaak geen volledige duidelijkheid hebben welke gevolgen deze beoordelings methode en certificering heeft voor het onderdeel zonwering en lichtwering.

In tegenstelling tot wat velen denken, bestaat er geen zonwering / lichtwering die BREEAM gecertificeerd is. BREEAM is een gebouw of gebieds beoordelings methode en producten kunnen niet afzonderlijk worden gecertificeerd. Het gehele scala aan producten zoals rolgordijnen, paneelgordijnen, plissé’s, gordijnen, jaloezieën en lamellen kan worden toegepast op BREEAM projecten. Bij de stofkeuze van het product moet er gelet worden dat deze voldoet aan de gestelde criteria.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

In de BREAAM-NL worden naast vele andere aspecten ook specifieke eisen gesteld aan de lichtwering in hoofdstuk HEA 3 “ Tegengaan lichthinder”, indien men voornemens is om dit onderdeel een credit te behalen. 

Zoals te hierboven te zien is moet er worden voldaan aan 3 criteria. Criteria 1.1 en 1.2 spreken voor zich, maar criterium 1.3 refereert naar een specifiek hoofdstuk binnen een EN norm. Binnen de EN 14501:2005 Tabel 8 “Glare control Classification” is elke klasse geformuleerd. De EN 14500:2008 formuleert hoe het materiaal gemeten dient te worden.
Bij het behalen van Klasse 3 of 4 mag ook rekening gehouden worden met het toegepaste glas.

Hieronder de EN 14501:2005 Tabel 8:

Gezien de eis voor Klasse 4 is dat de openness factor gelijk moet zijn aan 0,00 kan dit alleen worden behaalt door het toepassen van een verduisterende stof of ander gesloten materiaal. In de projectmarkt wordt dit voor de kantoor omgeving doorgaans niet toegepast omdat mensen niet afgesloten willen zijn van de buitenwereld. We concentreren ons dan ook op de Klasse 3 waarbij de stof samen met het toegepaste glas een tv1 n-n ≤ 0,05 en een tv1 n-dif < 0,02 dient te behalen.

M + N Projecten laat alle stoffen door een onafhankelijk en erkend laboratorium meten en classificeren, om een rechtmatige toekenning van de credit op dit onderdeel te waarborgen. Bij alle BREEAM-NL projecten (zie referenties) die M + N Projecten heeft mogen voorzien van lichtwering is onze bewijsvoering als duidelijk en helder ervaren, waardoor er altijd een credit is toegekend.

Neem contact op met ons voor BREEAM projectadvies en stalen van de stoffen die voldoen aan Klasse 3 en 4 met bijbehorende bewijsvoering. Ook maken wij vrijblijvend een berekening van de stof met het toegepaste glas om te kijken of dit voldoet.

Bekijk hier de gehele Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL nieuwbouw en renovatie 2014 v1.01 PQ.